• Your text comes here
  • Your text comes here
 

Služby

Naša spoločnosť C.S.T. valve solutions, s.r.o., zastupuje výrobcov, ktorý zabezpečujú špeciálnu alebo zákazkovú výrobu na základe požiadaviek zákazníka, ktorá vyžaduje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti ventilov určených predovšetkým pre použitie v elektrárňach, petrochemických a chemických prevádzkach a pre rôzne aplikácie, ktoré sa týkajú prepravy médií v prevedení podľa EN, DIN, API, ANSI, GOST. Konkrétne sa jedná o regulačné, redukčné, uzátváracie, bezpečnostné a spätné armatúry, prípadne ďalšie výrobky (spätné klapky, guľové kohúty, filtre, uzávery atď.).
Ponúkame:
  • záručný servis
  • zákaznícky servis
  • Ďalej zabezpečujeme údržbu a opravy použitých armatúr, vrátane testovania a vydávania skúšobných protokolov. Opravy sú zamerané predovšetkým na opravy funkčných plôch, ktoré zabezpečujú tesnosť armatúr, vonkajšiu tesnosť ventilu a požadované funkcie, prípadne na výrobu nových dielov určených na výmenu.
  • Ďalej zabezpečujeme úpravy sériovo vyrábaných armatúr podľa priania zákazníka z dôvodu rozšírenia ich použiteľnosti (modifikácia tesniacich plôch prírub, výmeny tesniacich prvkov pre rôzne prostredia a médií, prípadne náhrady alebo modifikácie funkčných častí uzatváracích prvkov z dôvodu zmeny geometrie materiálu alebo tvaru)

Popis služieb:
  • Servis ventilov zabezpečovaný výrobcom vo výrobnom závode pozostáva v rozobratí armatúr na všetky náhradné diely, čistenie, výmena potrebných náhradných dielov / tesnení, oprava tesniacich plôch, zloženie ventilov, vykonanie tlakových skúšok a vystavenie osvedčenia o tlakovej skúške a následné dodanie späť zákazníkovi.
  • Servis ventilov zabezpečovaný na mieste inštalácie – demontáž armatúry-pokiaľ je to možné, následná oprava tesniacich plôch (brúsenie, lapovanie), výmena tesnení, následná montáž späť do potrubia.